لیست قیمت خودروهای میتسوبیشی

لیست قیمت فروش قسطی محصولات میتوسبیشی ( آرین موتور )


لیست قیمت فروش نقدی محصولات میتوسبیشی ( آرین موتور )
مدارک لازم جهت فروش نقدی :
  • اصل و کپی صفحه اول شناسنامه در قطع A4
  • اصل وکپی پشت و روی کارت ملی در قطع A4
  • اصل و کپی فیش بانکی واریزی به مبلغ پیش پرداخت در قطع A4 (نام واریزکننده همان نام خریدار باشد).
  • همراه داشتن دسته چک جهت خرید اقساطی
نکات :
  • تمامی هزینه های شماره گذاری و هزینه بیمه شخص ثالث به عهده شرکت میباشد.البته جهت مشتریان شهرستان(به غیر از استان تهران و البرز)مبلغ هزینه های شماره گذاری از ماالتفاوت پرداختی کسر شده و میبایست توسط مشتری در مرکز شماره گذاری هر استان پرداخت گردد.
  • کلیه مبلغ خرید نقدی ذکر شده با احتساب مالیات ارزش افزوده  محاسبه شده است .
  • خودروها دارای  5سال یا 150 هزار کیلومتر گارانتی می باشند.
  • مبالغ مربوط به سود تاخیر درتحویل خودرو براساس مصوبات و شرایط جاری فروش و طبق بندهای مندرج در قرارداد فروش محاسبه و درنظر گرفته خواهد شد.